TBE architecten bestaat uit Jack Tol, Kees Bond en Bernard Eeltink en is ontstaan door de overname van architectenbureau Schilder in 1998 en is lid van de BNA. De BNA – voluit, de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten – is de enige beroepsvereniging van architecten in ons land. In Nederland is de titel “architect” wettelijk beschermd. Door lid te zijn van de BNA onderschrijven we de kwaliteitseisen, waarbij onafhankelijkheid en deskundigheid centraal staan. We zijn daarbij als lid ingeschreven in het wettelijke architectenregister. Daarmee voldoen we aan de opleidingseisen die de Europese Unie aan architecten stelt. Als BNA lid mogen we alleen aan het werk gaan op basis van adequate afspraken met opdrachtgevers. De algemene voorwaarden voor adviseurs van opdrachtgevers zijn vastgelegd in De Nieuwe Regeling (DNR) 2011.

Of de wensen een aanbouw betreft of een interne verbouwing, splitsing, advisering, renovatie, restauratie, dakkapel, een verdieping erop of volledige nieuwbouw het maakt niet uit. Hieronder volgt een greep uit de werkzaamheden die we kunnen verrichten:

 

Naast het tekenwerk in autocad kunnen we nu ook de projecten tekenen in Revit, het z.g. BIM tekenen. (Building Information Modeling). Revit is een driedimensionaal tekenpakket en genereert elke tekening, 2D en 3D weergave vanuit één onderliggende database. Ergens wijzigen betekent overal wijzigen, want alle revisies en wijzigingen van de informatie wordt overal in het model automatisch bijgewerkt, zodat de kans op fouten en weglatingen minimaal wordt. Het grote voordeel is ook dat er automatisch een 3D model opgebouwd wordt, zodat opdrachtgevers een beter beeld krijgen van het geheel.